Hem

FMK HÄRNÖSAND

fmkharnosand.se

 

Hela Familjens Motorklubb

FMK-medlemmar på utflykt

Våra stadgar

Beskriver vår verksamhet

 

Läs här . . . .

 

Protokoll från styrelsemöten Se Info

Aktiviteter, genomförda

2013

HLR har genomförts

Norrbyskärsresan Läs referat här

Se bilder i fotogalleri .

 

2014

Tur till Sundsvall, med MS Medvind och info om brobygget.   

Länk till info om brobygget          Info om M / S Medvind

Referat: Läs här

Grill vid Klubbsjön Se bilder i fotogalleri

Studiebesök vid Kustbevakningen 2 dec    Se referat Se även fotogalleri

 

2015

Studiebesök vid Räddningstjänsten Se fotogalleri  Se text

Ulvöresan 27 juni

Se reseberättelse och fotogalleri

Grillning 29 augusti

Se referat och fotogalleri

 

2016

Utflykt till Näsåker och Junsele

Se referat och fotogalleri

Grillning 20 aug 

Se referat och fotogalleri

fotogalleri

 

2017

Studiebesök vid Hemabs fordonsgasanläggning

Deltagande i karolinervandring i Sundsvall    Referat

Utflykt Trysunda    Referat och fotogalleri

Grillning i Rö 9 sept Referat

 

2018

Studiebesök vid Saltviksanstalten

Referat

Studiebesök Vid Bergforsens Kraftverk 5 april      Referat

Grillfest den 11 aug

Vattenverket 8 nov      Referat

Medlemsinformation

 

Bli medlem och dra fördel av alla fördelar

Medlemssbrev med inbetalningskort

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2016

Verksamhetsberättelse 2017

 

Klubbens plusgiro: 17 53 63-1

Aktuell årsavgift: 100 kr

Ange alltid avsändare vid inbetalning

 

Skaffa Statoilkort och ta del av rabatter, bonusar och erbjudanden.

Gå till: www.statoil.se/extra

www.statoil.se/extra

 

Glöm inte årsavgiften

 

Årsmötesprotokoll 2017 Läs här

Det är fördelaktigt att bli medlem . FMK, utflykter och studiebesök subventioneras ofta .

Passa på att lösa medlemsavgiften nu.

Årsavgift och giro, se härovan

Meddela även detta till Era bekanta som vill delta i kommande aktiviteter

Studiebesök, Aktiviteter mm, 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Studiebesök vid Vattenverket  Läs referat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

Länk till: Flottans Män

Länk till: Bilkåren Härnösand

Länk till: KA5 Kamratförening

Reviderat 12 nov 2018 

Nyinlagt:

 

Studiebesök, Vattenverket, referat och bild

Nya bilder i fotogalleri